LLOCS PINTORESCOS. La font dels Dolls. La penya del Castellet. L'estret del Algar. La Glapissa. RUTES. El barranc del Negre. El camí del carter. La ruta de la penya del Matapoll.