Partit Popular

Alcalde – President ( COMPETÈNCIES NO DELEGADES )
Sr. Adrián Martínez Calafat. CONTACTE: 639107048 alcaldia.bolulla@gmail.com

“1r TTE”. ALCALDE ( FESTES, CULTURA I SOSTENIBILITAT)
Sra. Nuria Mercat Guardiola. CONTACTE: concejalia.nuria@gmail.com

“2n TTE”. ALCALDE ( ESPORTS, TURISME I PATRIMONI )
Sr. Víctor Martínez Calafat. CONTACTE: concejalia.victor@gmail.com

“REGIDOR” ( JOVENTUT, SEGURETAT CIUTADANA )
Sr. Vicente Ponsoda Guardiola. CONTACTE: concejalia.vicente@gmail.com

Partit Socialista Obrer Espanyol

Sra. Eva Carratalá Calafat. “REGIDORA”

Sr. Juan Adolfo Vaquer Verdú. “REGIDOR”

 

Grup no adscrits

Sr. Daniel Ferrer Mut. “REGIDOR”