Ajuntament

Bolulla

Ayuntamiento

Bolulla

CLÀUSULA FORMULARI WEB SOL·LICITUD INFORMACIÓ

Se us informa que l’Ajuntament, responsable del tractament, tractarà les vostres dades amb la gestió de la vostra petició de contacte, autoritzant-nos a contactar amb vosaltres a l’e-mail aportat al formulari per tal de proporcionar-vos la informació que ens sol·licite, i és necessari que faciliteu les dades que per completar aquest formulari. El tractament de les seves dades per a la finalitat principal es troba legitimat en base al consentiment per vostè prestat sol·licitant la gestió de la seva consulta, per a això haurà d’haver-nos proporcionat les dades requerides en els camps obligatoris, és a dir, les seves dades identificatives i de contacte, sense els quals no podrem gestionar la vostra petició. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. Aquestes dades seran tractades de manera confidencial i no seran cedides a tercers aliens a aquest Ajuntament, exceptuant quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat o quan hi hagi una obligació legal. No es faran transferències internacionals de dades.
Els interessats podran exercitar els seus drets daccés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat dirigint-se a la direcció del nostre Delegat de Protecció de Dades: oficinapd@diputaciónalicante.es). Igualment, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que els seus drets han estat vulnerats.