CLÀUSULA FORMULARI WEB SOL·LICITUD INFORMACIÓ

Se us informa que l’Ajuntament, responsable del tractament, tractarà les vostres dades amb la gestió de la vostra petició de contacte, autoritzant-nos a contactar amb vosaltres a l’e-mail aportat al formulari per tal de proporcionar-vos la informació que ens sol·licite, i és necessari que faciliteu les dades que per completar aquest formulari. El tractament de les seves dades per a la finalitat principal es troba legitimat en base al consentiment per vostè prestat sol·licitant la gestió de la seva consulta, per a això haurà d’haver-nos proporcionat les dades requerides en els camps obligatoris, és a dir, les seves dades identificatives i de contacte, sense els quals no podrem gestionar la vostra petició. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades. Aquestes dades seran tractades de manera confidencial i no seran cedides a tercers aliens a aquest Ajuntament, exceptuant quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat o quan hi hagi una obligació legal. No es faran transferències internacionals de dades.
Els interessats podran exercitar els seus drets daccés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat dirigint-se a la direcció del nostre Delegat de Protecció de Dades: oficinapd@diputaciónalicante.es). Igualment, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que els seus drets han estat vulnerats.