LLOCS PINTORESCOS.

  • La font dels Dolls.
  • La penya del Castellet.
  • L’estret del Algar.
  • La Glapissa.
RUTES.

  • El barranc del Negre.
  • El camí del carter.
  • La ruta de la penya del Matapoll.