Com a alcalde de Bolulla  els done la benvinguda a aquesta finestra digital, a través de la qual podran accedir a la informació del nostre municipi.

Amb l’exposició d’aquesta pàgina web pretenem oferir una potent eina que li siga d’utilitat i que done a conéixer el millor del nostre municipi: cultura, història, turisme, activitats, festes i tradicions, a més de tota la informació burocràtica que puga ser-li d’interés en la seua tramitació diària amb aquest ajuntament, convertint-se així en un lloc d’interacció entre l’administració local i la ciutadania.

L’objectiu d’aquest portal és augmentar la seua participació i que siguen vostés els qui, des de casa, puguen consultar, aportar suggeriments i sol·licitar documentació. Per això, dins de la mateixa web comptem amb un servei electrònic per a la realització de tràmits i amb un Portal que regula la Transparència de l’activitat pública i el dret que té la ciutadania d’accés a la informació pública.

El grup de govern de Bolulla està a la seua disposició; la nostra obligació és escoltar-los, ja siga en persona, telefònicament, a través d’escrits o via internet. El poble el fem entre tots i totes i les noves tecnologies ens obrin multitud d’oportunitats per a facilitar la comunicació. Escoltarem totes les seues propostes perquè aquesta casa, la de l’Ajuntament de Bolulla, és la casa de tots i totes.

Volem oferir, per tant, un ajuntament obert i participatiu amb una pàgina web en contínua construcció i actualització.

Sr. Adrián Martínez Calafat
Alcalde