Publicació de documentació associada a l'Aprovació de bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a fer costat a les persones autònomes, professionals, micro empreses i pimes per a fer front als efectes originats per la Covid 19....